11. ULUSAL AFİNİTE TEKNİKLERİ KONGRESİ PROGRAMI

15 Haziran 2017 Perşembe
09.00 - 09.30 Kayıt - Kahve İkramı
    1. Oturum
    Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sinan AKGÖL - Ege Üniversitesi
09.30 - 09.45 Açılış Konuşması, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
09.45 - 10.15 Davetli Konuşmacı Dr. Adil DENİZLİ "Afinite Serüveninin Dünü ve Bugünü" Hacettepe Üniversitesi
10.15 - 10.35 Sözlu Sunum 1 Dr. Süleyman AŞIR "Dopamin Baskılanmış Monolitik Kapiler Kolonun Elektrokromatografide Kullanımı" Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC)
10.35 - 10.55 Sözlü Sunum 2 Semra AKGÖNÜLLÜ "Aflatoksin Tayini için Yüzey Plazmon Rezonans Sensörlerinin Hazırlanması" Hacettepe Üniversitesi
10.55 - 11.15 Kahve İkramı
    2. Oturum
    Oturum Başkanı: Prof. Dr. Arzu ERSÖZ - Anadolu Üniversitesi
11.15 - 11.35 Sözlü Sunum 3 Dr. Fatih Kocabaş “Rekombinant KKKAV OTU proteazının üretimi ve inhibitörlerin geliştirilmesi" Yeditepe Üniversitesi
11.35 - 11.55 Sözlü Sunum 4 Dr. Murat YAVUZ "Enginarın Atık Kısımlarının Biyo-otografi Metodu ile Antimikrobiyal Etkinliğinin Arttırılmasına Yönelik Çalışmalar" Dicle Üniversitesi
11.55 - 12.15 Sözlü Sunum 5 Dr. Emeti ZENGİN "Süt İçeriği Analizinde Biyosensör Kullanımı" Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
12.15 - 14.00 Öğle Yemeği
    3. Oturum
    Oturum Başkanı: Prof. Dr. Arife Alev KARAGÖZLER - Adnan Menderes Üniversitesi
14.00 - 14.30 Davetli Konuşmacı Prof. Dr. Alberto ESCARPA "Biosensing on Board Analytical Microchips" University of Alcala (Madrid)
14.30 - 14.50 Sözlü Sunum 6 Dr. M. Emin ÇORMAN "Mikrokirleticilerin İki-Boyutlu HPLC Sistemiyle Tek Aşamada Tayini" Sinop Üniversitesi
 14.50 - 15.10 Sözlü Sunum 7 Dr. Şeker Dağ "Mide Kanserli Hastalarda Glutatyon Peroksidaz Aktivitesiyle Okside ve Redükte Glutatyon Düzeylerinin Belirlenmesi" Cumhuriyet Üniversitesi
15.10 - 15.30 Kahve İkramı
    4. Oturum
    Oturum Başkanı: Doç. Dr. Lokman UZUN - Hacettepe Üniversitesi
 15.30 - 15.50 Sözlü Sunum 8 Dr. Özlem Biçen Ünlüer “Protein-Protein Etkileşimlerinde Dairesel Dikroizm Spektroskopisi Uygulamaları” Anadolu Üniversitesi
15.50 - 16.10 Sözlü Sunum 9 Meltem Kaya “Tepe Boşluklu Katı Faz Mikroekstraksiyonu (TB-KFME) sonrası Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometresi ile Ekinezyanın Uçucu Bileşenlerini Tayini” Dokuz Eylül Üniversitesi
16.10 - 16.30 Sözlü Sunum 10 Rüstem KEÇİLİ “Moleküler baskılanmış polimerlerin yapay enzim uygulamaları” Anadolu Üniversitesi
16.30 - 17.30   Poster Sunumu - Kahve İkramı
16 Haziran 2017 Cuma
    5. Oturum
    Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zübeyde BAYSAL - Dicle Üniversitesi
09.30 - 10.00 Davetli Konuşmacı Prof. Dr. Süleyman Ali Tuncel "Afinite Kromatografisi Bazlı Biyomolekül İzolasyon Sistemleri" Hacettepe Üniversitesi
10.00 - 10.20 Sözlü Sunum 11 Ali Osman Acar "Moleküler Dinamik Simülasyon Yöntemleriyle Afinite Hesaplanması" TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
10.20 - 10.40 Sözlü Sunum 12 Merve Uslu "Rekombinant CAS9 Proteini Üretimi ve Cas9 Destabilizör Moleküllerin Araştırılması" Yeditepe Üniversitesi
10.40 - 11.00   Kahve İkramı
    6. Oturum
    Oturum Başkanı: Prof. Dr. M. Nalan TÜZMEN - Dokuz Eylül Üniversitesi
11.00 - 11.30 Davetli Konuşmacı Prof. Dr. Oktay Arslan “Bazı Enzimlerin Fizyolojik Özellikleri ve Saflaştırılma Metotları” Balıkesir Üniversitesi
11.30 - 11.50 Sözlü Sunum 13 Kemal Çetin "Doksorubisin için pH-Duyarlı Taşıyıcı Sistemler Olarak Moleküler Baskılanmış Kriyojeller" Hacettepe Üniversitesi
11.50 - 12.10 Sözlü Sunum 14 Dr. Semiha Kundakçı "Yeni Akrilamid/Sodyum Metakrilat/Jelatin/Poli(vinil alkol) Biyosorbent Hidrojellere Metil Viyole Soğurumu" Adnan Menderes Üniversitesi
12.10 - 14.00   Öğle Yemeği
    7. Oturum
    Oturum Başkanı: Prof. Dr. Handan Yavuz ALAGÖZ - Hacettepe Üniversitesi
14.00 - 14.20 Sözlü Sunum 15 Dr. Monireh Bakhshpour "Kanser hücreleri için etkin biyosensör sistemlerinin geliştirilmesi" Hacettepe Üniversitesi
14.20 - 14.40 Sözlü Sunum 16 Sinem Evli "Amiloglukosidazın Geri Dönüşümlü İmmobilizasyonu için Metal Şelat Afinite Kriyojellerinin Kullanılması" Adnan Menderes Üniversitesi
14.40 - 15.00 Sözlü Sunum 17  Pelin Sağlam Metiner “DNA Aşısı Taşınımı İçin PLGA Temelli Adjuvan Sistemlerinin Geliştirilmesi ve in vitro Transfeksiyon Etkinliğinin Belirlenmesi” Ege Üniversitesi
15.00 - 15.20   Kahve İkramı
    8. Oturum
    Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ebru BİRLİK ÖZKÜTÜK - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
15.20 - 15.40 Sözlü Sunum 18 Dr. Sibel Büyüktiryaki “Yüzey Arttırılmış Lazer Desorpsiyon İyonizasyon (SELDI) Platformlarının Afinite Uygulamaları” Anadolu Üniversitesi
15.40 - 16.00 Sözlü Sunum 19 Dr. Sevgi Aslı Yüce “Mantar Gömülü Kriyojeller Kullanılarak Atık Sulardan Siyanür Uzaklaştırılması” Hacettepe Üniversitesi
16.00 - 16.20 Sözlü Sunum 20 Rukiye Yavaşer "Boya Afinite Temelli Kriyojellere Papain Enziminin Geri Dönüşümlü İmmobilizasyonu" Adnan Menderes Üniversitesi
16.20 - 17.20   Poster Sunumu - Kahve İkramı
16.30 - 17.00   Kongre Değerlendirmesi ve Kapanış
17 Haziran 2017 Cumartesi
09.00 - 09.30   Meryem Ana - Efes - Şirince Gezisi için Bir Araya Gelme ve Hareket
16.00   Geziden Dönüş

iva natura