• Biyoayırma işlemlerinde afinitenin yeri

• Afinite temelli kromatografik yöntemler

• Boya-ligand afinite kromatografisi

• İmmobilize metal afinite kromatografisi

• Hidrofobik etkileşim kromatografisi

• Lektin afinite kromatografisi

• Boronat afinite kromatografisi

• Moleküler baskılanmış afinite destekleri

• Kriyojeller, monolitler, nano/mikro partiküller ve yeni nesil afinite destek malzemeleri

• Biyokromatografi

• DNA, RNA, protein ve enzim saflaştırılması işlemlerinde afinite teknikleri

• İmmunoafinite teknikleri

• Afinite temelli ilaç salınım sistemleri, tanı kitleri ve biyomedikal uygulamaları

• Biyouyumlu polimerik destek malzemeleri ve tıbbi uygulamaları

• Afinite temelli nanobiyoteknolojik uygulamalar

• Biyosensörler

• Rekombinant teknolojide afinite sistemleri

• Proteomik çalışmalarda afinite sistemleri

iva natura