KABUL EDİLEN SÖZLÜ BİLDİRİLER

No

Bildiriyi Sunan

Bildiri Başlığı ve Yazarları

S1

Süleyman AŞIR

Dopamin Baskılanmış Monolitik Kapiler Kolonun Elektrokromatografide Kullanımı

Süleyman AŞIR, Duygu SARI, Ali Derazshamshir, Fatma Yılmaz, Adil DENİZLİ

S2

Semra AKGÖNÜLLÜ

Aflatoksin Tayini İçin Yüzey Plazmon Rezonans Sensörlerin Hazırlanması

Semra AKGÖNÜLLÜ, Handan YAVUZ, Adil DENİZLİ

S3

Fatih Kocabaş

Rekombinant KKKAV OTU Proteazının Üretimi ve

İnhibitörlerin Geliştirilmesi

Fatih Kocabaş

S4

Murat YAVUZ

Enginarın Atık Kısımlarının Biyo-otografi Metodu ile Antimikrobiyal Etkinliğinin Artırılmasına Yönelik Çalışmalar

Murat YAVUZ

S5

Emeti Zengin

Süt İçeriği Analizinde Biyosensör Kullanımı

Emeti Zengin

S6

Mehmet Emin ÇORMAN

Mikrokirleticilerin İki-boyutlu HPLC Sistemiyle Tek Aşamada Tayini

Mehmet Emin ÇORMAN, Canan ARMUTCU, Engin BAYRAM, Lokman UZUN

S7

Şeker DAĞ

Mide Kanserli Hastalarda Glutatyon Peroksidaz Aktivitesiyle Okside ve Redükte Glutatyon Düzeylerinin Belirlenmesi

Şeker DAĞ, Kemal GÖKÇE

S8

Özlem BİÇEN ÜNLÜER

Protein-Protein Etkileşimlerinde Dairesel Dikroizm Spektroskopisi Uygulamaları

Özlem BİÇEN ÜNLÜER

S9

Meltem KAYA

Tepe Boşluklu Katı Faz Mikroekstraksiyonu (TB-KFME) sonrası Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometresi ile Ekinezyanın Uçucu Bileşenlerini Tayini

Meltem KAYA, Paniz Tashakkori, Pelin Erdem, Melek Merdivan

S10

Rüstem KEÇİLİ

Moleküler Baskılanmış Polimerlerin Yapay Enzim Uygulamaları

Rüstem KEÇİLİ

S11

Ali Osman ACAR

Moleküler Dinamik Simülasyon Yöntemleriyle Afinite Hesaplanması

Ali Osman ACAR, Esra KÖRPE, Emre GÜRSOY, Murat ÇAVUŞ, Serdar KUYUCAK, Turgut BAŞTUĞ

S12

Merve Uslu

Rekombinat CAS9 Proteini Üretimi ve Cas9 Destabilizör Moleküllerin Araştırılması

Merve Uslu, Semih Arbatlı, Pınar Siyah, Fatih Kocabaş

S13

Kemal ÇETİN

Doksorubisin İçin pH-Duyarlı Taşıyıcı Sistem Olarak Moleküler Baskılanmış Kriyojeller

Kemal ÇETİN, Hüseyin ALKAN, Nilay BERELİ, Adil DENİZLİ

S14

Semiha KUNDAKCI

Yeni Akrilamid/Sodyum Metakrilat/Jelatin/Poli(vinil alkol) Biyosorbent Hidrojellere Metil Viyole Soğurumu

Semiha KUNDAKCI, Erdener KARADAĞ

S15

Monireh BAKHSHPOUR

Kanser Hücreleri için Etkin Biyosensör Sistemlerinin Geliştirilmesi

Monireh BAKHSHPOUR, Handan YAVUZ, Kevser PİŞKİN, Adil DENİZLİ

S16

Sinem EVLİ

Amiloglukozidazın Geri dönüşümlü İmmobilizasyonu için Metal Şelat Afinite Kriyojellerinin Hazırlanması

Sinem EVLİ, Hande ORHAN, Pelin AKTAŞ, Murat UYGUN, Deniz AKTAŞ UYGUN

S17

Pelin SAĞLAM METİNER

DNA Aşısı Taşınımı İçin PLGA Temelli Adjuvan Sistemlerinin Geliştirilmesi ve in vitro Transfeksiyon Etkinliğinin Belirlenmesi

Pelin SAĞLAM METİNER, Çağla YILDIRIM, Nihan ATAK, Sultan GÜLÇE İZ

S18

Sibel BÜYÜKTİRYAKİ

Yüzey Arttırılmış Lazer Desorpsiyon İyonizasyon (SELDI) Platformlarının Afinite Uygulamaları

Sibel BÜYÜKTİRYAKİ

S19

Sevgi ASLIYÜCE

Mantar Gömülü Kriyojeller Kullanılarak Atık Sulardan Siyanür Uzaklaştırılması

Sevgi ASLIYÜCE, Adil DENİZLİ

S20

Rukiye YAVAŞER

Boya Afinite Temelli Kriyojellere Papain Enziminin Geri Dönüşümlü İmmobilizasyonu

Murat UYGUN, Rukiye YAVAŞER, Deniz AKTAŞ UYGUN

 

KABUL EDİLEN POSTER BİLDİRİLER

No

Bildiriyi Sunan

Bildiri Başlığı ve Yazarları

P1

Adem ERGÜN

Orijinal Bazı Apigenidin Türevlerinin Saf Muz PPO Enzimi Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi

Adem ERGÜN, Oktay ARSLAN, Fatma ÇELİK, Mustafa KÜÇÜKİSLAMOĞLU

P2

Aysel KEKİLLİOĞLU

Arı Zehrinin Kalitatif - Kantitatif Karakterleri Ve Affinite Yapılarının Belirlenmesi Üzerine Ön Araştırma

Aysel KEKİLLİOĞLU

P3

Ayşegül KURT

L-Prolin Graft Edilmiş Poli(HEMA) Nanopartiküllerin Sentezi, Karakterizasyonu ve in-vitro Toksisite Çalışmaları

Ayşegül KURT, Canan Altunbaş, Buket Bakan,  Süleyman Gülcemal, Uğur AVCIBAŞI, Sinan AKGÖL

P4

Betül YAVUZ

Kitozan Modifiyeli Zirai Atığın Cr(VI) Giderimindeki Veriminin İncelenmesi

Betül YAVUZ, Serpil EDEBALİ

P5

Cansu İlke KURU

Metal Şelat Afinite Temelli Nanopolimerlerin β-Laktam Antibiyotiklerin Gideriminde Kullanılması

Cansu İlke KURU, Raziye Hilal ŞENAY, Selami BAĞLAMIŞ, Sinan AKGÖL

P6

Ceren TÜRKCAN KAYHAN

p(HEMA-Vİ) Nanopolimere α-Amilaz Adsorpsiyonu: Karakterizasyon, Optimizasyon ve Kinetik Çalışmalar

Ayşe DİNÇER, Ceren TÜRKCAN KAYHAN, Ebru GÜRSOY, Şeyda DİNSEVER,  Tuğba ÇELEBİ, Sinan AKGÖL

P7

Deniz Türkmen

Saccharomyces cerevisiae’den Malat Dehidrogenaz

Saflaştırılması için Boya-Afinite Kriyojel Diskler

Amar Hamade, Nilay Bereli, Aykut Arif Topçu, Deniz Türkmen, Assem Elkak, Adil Denizli

P8

Ebru Birlik Özkütük

Kalıntı Analizi için İmmunosensör Geliştirilmesi

Burcu Yazıcı, Ebru Birlik Özkütük,  Filiz Yılmaz, Arzu Ersöz, Rıdvan Say

P9

Elif ESEN

Melatonin Tayinine Yönelik Moleküler Baskılanmış Polimerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu

Elif ESEN, M. Nalan TÜZMEN

P10

Esra FEYZİOĞLU DEMİR

Afinite Sistemleri Olarak Polimerik Hidrojel Membranların Geliştirilmesi ve Şişme Davranışlarının Belirlenmesi

Esra FEYZİOĞLU DEMİR, Ömer Barış ÜZÜM, Sinan AKGÖL

P11

Fatih Kocabaş

Putatif Malarya OTU Proteinlerinin Karakterizasyonu ve İnhibitör Taramaları

Pınar Siyah, Fatih Kocabaş

P12

Halil İbrahim AKBAŞ

Tirozinaz Enziminin Saflaştırılması İçin Kriyojel Tabanlı Kromatografik Materyal Geliştirilmesi

Halil İbrahim AKBAŞ, Meltem KARAHAN, Umut ÇELİKOĞLU,

Arzu ERSÖZ, Rıdvan SAY

P13

Hande ORHAN

Bakteri Öldürücü Enzim Bağlı Nanopartiküller

Hande ORHAN, Sinem EVLİ, Mustafa Berk DABANCA, Gamze BAŞBÜLBÜL, Murat UYGUN, Deniz AKTAŞ UYGUN

P14

Hilmiye Deniz ERTUĞRUL UYGUN

Atık Sulardan Kurşun İyonunun Giderimine Yönelik Çevre Dostu Afinite Sorbentinin Hazırlanması

Fatma ŞENTÜRK, Burcu ÖZDEMİR, Hilmiye Deniz ERTUĞRUL UYGUN, M. Nalan TÜZMEN

P15

Işık PERÇİN

RNA Saflaştırılması için P(HEMA-VPBA) Nanopartiküller

Işık PERÇİN, Neslihan İDİL, Adil DENİZLİ

P16

İlhan SABANCILAR

Allium Scorodoprasum Subsp. Roturdum Türünün Fenolik Bileşiklerinin LC-MS/MS ile Belirlenmesi

Ebubekir İZOL, İlhan SABANCILAR, Hüseyin ALKAN, Berat DİREK, Hamdi TEMEL, Mustafa Abdullah YILMAZ, Duygu BİLEN KAYA, Murat YOLCU, Abdülselam ERTAŞ

P17

Kardelen ECEVİT

TiO2 Nanolif Kaplı Kuvartz Kristal Mikrobalans Sensör Hazırlanması ve Formaldehit Tayini

Kardelen ECEVİT, Sibel EMİR DİLTEMİZ

P18

Melda Altıkatoğlu Yapaöz

Enzim-Polimer Modifikasyonları ve Termal Stabilizasyon

Ecem BAYKAL, Gökay Vardar, Melda Altıkatoğlu Yapaöz

P19

Meltem KAYA

Karanfildeki Esansiyel Yağların Tepe Boşluklu Katı Faz Mikroekstraksiyonu (TB-KFME) sonrası Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometresi (GC/MS) ile Belirlenmesi

Meltem KAYA, İlker Şanlı, Şehnaz Balkır, Kübra Özcan, Paniz Tashakkori, Pelin Erdem, Melek Merdivan

P20

Müge ANDAÇ

İmmobilize Metal Afinite Etkileşimlerinin Bilgisayarlı Ortamda İncelenmesi

Dima SALHA, Müge ANDAÇ, Adil DENİZLİ

P21

M. Nalan TÜZMEN

BSA Saflaştırmasına Yönelik Organik/Inorganik Hidrojel Yapılı Süper Emici Malzemenin Hazırlanması

Merve SEÇKİN, Simge ÖZTÜRK, M. Nalan TÜZMEN

P22

Özgecan ERDEM

Aminoasit Temelli Nanopartiküllerin Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu

Özgecan ERDEM, Yeşeren SAYLAN, Nilüfer CİHANGİR, Adil DENİZLİ

P23

Rukiye YAVAŞER

Boya Bağlı Poli(HEMA)-Kitosan Kriyojellere Papain Adsorpsiyonu

Rukiye YAVAŞER, Çağdaş SUNNA, Arife Alev KARAGÖZLER

P24

Semra IŞIK

Karbonik Anhidraz İzoenzimleri Saflaştırılması İçin Farklı Jellerin Sentezlenmesi

Semra IŞIK, Serap UZUNOĞLU, Oktay ARSLAN

P25

Semra Özgün KÖSE

Avidite Temelli Yaklaşımla Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Tayini İçin Yeni Nanoplatformlar

Semra Özgün KÖSE, Arzu ERSÖZ, Rıdvan SAY

P26

Simge ÖZTÜRK

Sütlü Gıdalardaki Melaminin Tayininde İMAK Sorbentinin Kullanımı

Simge ÖZTÜRK, M. Nalan TÜZMEN

P27

Sona FAALNOURİ

Süt Ürünlerinden Amoksisilin Tayini için Yüzey Plazmon Rezonans Sensörlerin Tasarlanması

Sona FAALNOURİ, Duygu ÇİMEN, Nilay BERELİ, Adil DENİZLİ

P28

Volkan YETGİN

Melamin Tayinine Yönelik Moleküler Baskılanmış Manyetik Polimerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu

Volkan YETGIN, M. Nalan TÜZMEN

P29

Yağmur ALEV

Zn(II) Bağlı Makro Gözenekli p(HEMA-MAH) Kriyojeli İle Hemoglobin Saflaştırılması

Yağmur ALEV, Umut ÇELİKOĞLU, Rıdvan SAY, Arzu ERSÖZ

P30

Yıldız YILMAZ

İmmobilize Metal Afinite Kromatografisi Yöntemine Dayalı Kriyojellerin Hazırlanması ve Lizozim Tayini

Yıldız YILMAZ, Yeşeren SAYLAN, Hasan ŞAHİN, Halit Burak ENEZ, Adil DENİZLİ

P31

Yiğitcan SÜMBELLİ

Biyomimik Enzim İmmobilize Kriyojel Kolonlarla Karbondioksidin Formik Asite Dönüşümü

Yiğitcan SÜMBELLİ, Duygu YÜKSEL, Özlem BİÇEN ÜNLÜER, Rıdvan SAY, Arzu ERSÖZ

P32

Zübeyde BAYSAL

2,4-Diklorfenoksiasetik Asit Tayinine Yönelik Yüzey Plazmon Rezonans Sensörlerin Hazırlanması ve Sıvı Kromatografisi Kütle Spektrometresi (LC-MS/MS) ile Metod Validasyonu

Oğuz ÇAKIR, Fatma YILMAZ, Zübeyde BAYSAL, Adil DENİZLİ

iva natura